VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro učitele - SP1 (pro školní rok 2017/2018) - KURZ PŘEPLÁNOVÁN DO NOVÉHO OBDOBÍ POD KÓDEM 19-02-G31

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.
Vzdělávací program Studium pedagogiky obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. PRÁVNÍ MINIMUM V PRÁCI PEDAGOGA, PROBLEMATIKA ÚRAZŮ VE ŠKOLE A JEJICH PREVENCE
Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 3 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky s akreditací MŠMT.
Studium bude zahájeno v září 2017 a ukončeno v dubnu 2018, závěrečné obhajoby a ústní zkouška proběhnou v červnu 2018.
Kód:19-02-G21
Určeno:učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:8000 Kč
Délka:130 hod.
Poznámka:Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace uvedených pedagogů v souladu s §§ 9, 11 a 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Termíny výuky - výukovými dny studijní skupiny SP1 jsou STŘEDY V LICHÝCH TÝDNECH: 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12. 2017, 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. 2018. Závěrečné zkoušky proběhnou ve dnech 6. - 8. 6. 2018.

Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2017 nebo do naplnění kapacity kurzu (po tomto termínu před odesláním přihlášky volejte na tel.: 257 312 630 nebo 724 751 900). Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne VISK Praha - PhDr. Eva Koberová, tel. 731 470 387, e-mail koberova@visk.cz nebo Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, e-mail koubova@visk.cz.
Termín konání:St 13.09.2017   08:30-15:30
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5