VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro učitele - SP1 (pro školní rok 2019/20)

Vzdělávací program v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.
Vzdělávací program Studium pedagogiky obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. PRÁVNÍ MINIMUM V PRÁCI PEDAGOGA, PROBLEMATIKA ÚRAZŮ VE ŠKOLE A JEJICH PREVENCE
Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 3 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky s akreditací MŠMT.
Studium bude zahájeno 25.9.2019 a ukončeno do dubna 2020, závěrečné obhajoby a ústní zkouška proběhnou v červnu 2020.
Kód:19-02-G61
Určeno:učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz
Cena:9000 Kč
Délka:130 hod.
Poznámka:Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace uvedených pedagogů v souladu s §§ 9, 11 a 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Termíny výuky - výukovými dny studijní skupiny SP1 jsou STŘEDY V LICHÝCH TÝDNECH: 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 2019, 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4. 2020, termín závěrečných zkoušek: 10. - 12.6. 2020
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu (po tomto termínu před odesláním přihlášky volejte na tel.: 724 751 900). Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne VISK Praha - Mgr. Jana Münzbergerová, tel. 731 470 387, e-mail munzbergerova@visk.cz nebo Vlasta Koubová, DiS., tel. 724 751 900, e-mail koubova@visk.cz.
Termín zahájení:St 25.09.2019   08:30-15:30
Termín ukončení:06/2020 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5