VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro vychovatele (pro školní rok 2017/2018)

Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. TEORIE VÝCHOVY
V. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
VI. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
VII. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
VIII. ZÁSADY TVORBY ŠVP
Studium probíhá cca jedenkrát za 3-4 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů v období od října do června daného školního roku. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro vychovatele s akreditací MŠMT.
Kód:19-03-G31
Určeno:zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, kteří mají vyšší odborné vzdělání (absolutorium na VOŠ v nepedagogickém oboru) nebo vysokoškolské vzdělání (Bc. či Mgr. v nepedagogickém oboru)
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:7000 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace vychovatelů v souladu s § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Termíny studia: 6. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11., 8. 12. 2017, 26. 1., 23. 2., 23. 3., 6. 4., 4. 5. 2018, termín závěrečných zkoušek: 1. 6. 2018.
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2017 nebo do naplnění kapacity kurzu (po tomto termínu před odesláním přihlášky volejte na tel.: 724 751 900). Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz.
Termín konání:Pá 06.10.2017   08:30-15:30
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5