VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro vychovatele (pro školní rok 2019/20)

Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. TEORIE VÝCHOVY
V. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
VI. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
VII. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
VIII. ZÁSADY TVORBY ŠVP
Studium probíhá jedenkrát za 2-3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů v období od října 2019 do května 2020. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro vychovatele s akreditací MŠMT.
Kód:19-03-G61
Určeno:zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, kteří mají vyšší odborné vzdělání (absolutorium na VOŠ v nepedagogickém oboru) nebo vysokoškolské vzdělání (Bc. či Mgr. v nepedagogickém oboru)
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:7500 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace vychovatelů v souladu s § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Termíny výuky - výukovými dny jsou PÁTKY V SUDÝCH TÝDNECH: 4. 10., 1. 11. (původně 18. 10.), 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2019, 24. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5. 2020, termín závěrečných zkoušek: 26. 6. 2020
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz.
Termín zahájení:Pá 04.10.2019   08:30-15:30
Termín ukončení:06/2020 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5