VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP2 (pondělí) - zahájeno v září 2018 - KURZ NAPLNĚN

Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
V. VYBRANÁ TÉMATA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE
Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů v období od září 2018 do ledna 2019. V průběhu studia studenti úspěšně splní kontrolní testy. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga s akreditací MŠMT.
Kód:19-04-G42
Určeno:uchazečům o pozici asistent pedagoga, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem.
Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace asistentů pedagoga v souladu s § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících.
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:7000 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Bližší informace poskytne Mgr. Linda Richterová, richterova@visk.cz, 721 836 063
Termín zahájení:Po 03.09.2018   08:30-15:30
Termín ukončení:29.01.2019 08:30-15:30
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1