VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP1 (pondělí) - zahájení v září 2019-KURZ NAPLNĚN

Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
V. VYBRANÁ TÉMATA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE
Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů (pondělí) v období od září 2019 do února 2020. V průběhu studia účastníci získají vhled do problematiky vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a praktické dovednosti pro práci s nimi. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga s akreditací MŠMT.
Kód:19-04-G61
Určeno:uchazečům o pozici asistent pedagoga, kteří mají minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list)
Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace asistentů pedagoga v souladu s § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících.
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:7500 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Bližší informace poskytne Mgr. Linda Richterová, richterova@visk.cz, 721 836 063
Termín zahájení:Po 09.09.2019   08:30-15:30
Termín ukončení:17.02.2020 08:30-15:30
Místo konání:Praha 1 - Nové Město, Pštrossova 202/15