VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (40 hod.) - zahájeno 30. 9. 2016

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
III. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU
Studium probíhá jedenkrát za měsíc jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 5 výukových dnů. V průběhu studia studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení ústní závěrečné zkoušky a splnění 80% docházky v prezenční výuce získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.
Kód:19-06-G11
Určeno:pedagogům volného času vykonávajícím dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání bez odborné kvalifikace.
Lektor:Kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Magdaléna Hardyn, 724 751 902, hardyn@visk.cz
Cena:4500 Kč
Délka:40 hod.
Poznámka:Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s výučním listem.
Termíny studia: 30. 9., 4. 11. 2016, 27. 1., 24. 3., 5. 5. 2017, termín závěrečných zkoušek: 26. 5. 2017
Termín zahájení:Pá 30.09.2016   08:30-15:30
Termín ukončení:26.05.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5