VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 40 hod. (probíhající kurz - zahájen v říjnu 2017)

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
III. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU
Studium probíhá cca jedenkrát za měsíc jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 5 výukových dnů. V průběhu studia studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.
Kód:19-06-G31
Určeno:pedagogům volného času vykonávajícím dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání bez odborné kvalifikace
Lektor:Kolektiv lektorů
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:4500 Kč
Délka:40 hod.
Poznámka:Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s výučním listem.
Termíny studia: 6. 10., 3. 11. 2017, 24. 11., 8. 12. 2017, 26. 1. 2018, termín závěrečných zkoušek: únor 2018.
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2017 nebo do naplnění kapacity kurzu (po tomto termínu před odesláním přihlášky volejte na tel.: 724 751 900). Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz.
Termín zahájení:Pá 06.10.2017   08:30-15:30
Termín ukončení:28.02.2018 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5