VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 40 hod. (pro školní rok 2019/20)

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
III. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU
Studium probíhá jedenkrát za měsíc jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 5 výukových dnů v období od září do prosince 2019. V průběhu studia studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.
Kód:19-06-G61
Určeno:pedagogům volného času vykonávajícím dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání bez odborné kvalifikace
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:5000 Kč
Délka:40 hod.
Poznámka:Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s výučním listem.
Termíny výuky: pá 20. 9., st 2. 10., pá 1. 11., st 27. 11., čt 12. 12. 2019, termín závěrečných zkoušek: so 8. 2. 2020
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz.
Termín zahájení:Pá 20.09.2019   08:30-16:00
Termín ukončení:02/2020 
Místo konání:Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11