VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (120 hod.) - zahájeno 30. 9. 2016

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
II. ZÁKLADY PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
III. OBECNÁ DIDAKTIKA
IV. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
V. PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH APLIKACE
VI. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
VII. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
VIII. TEORIE VÝCHOVY
Studium probíhá jedenkrát za 2-3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů v období od září do května daného školního roku. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární/zápočtové práce na dané téma z psychologie a pedagogiky, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Po splnění těchto povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení ústní závěrečné zkoušky a splnění 80% docházky v prezenční výuce získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.
Kód:19-07-G11
Určeno:pedagogům volného času vykonávajícím komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání bez odborné kvalifikace.
Lektor:Kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Magdaléna Hardyn, 724 751 902, hardyn@visk.cz
Cena:8000 Kč
Délka:120 hod.
Poznámka:Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Termíny studia: 30. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 25. 11., 9. 12. 2016, 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5. 2017, termín závěrečných zkoušek: 26. 5. 2017
Termín zahájení:Pá 30.09.2016   08:30-15:30
Termín ukončení:26.05.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5