VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (120 hod.) - zahájeno v září 2018 - probíhající kurz

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
II. ZÁKLADY PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
III. OBECNÁ DIDAKTIKA
IV. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
V. PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH APLIKACE
VI. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
VII. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
VIII. TEORIE VÝCHOVY
Studium probíhá jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů v období od září do května školního roku 2018/19. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma z psychologie a pedagogiky, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Po splnění těchto povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.

Studium bude zahájeno v září 2018 a ukončeno do května 2019, závěrečné obhajoby a ústní zkouška proběhnou v květnu 2019.
Kód:19-07-G51
Určeno:pedagogům volného času vykonávajícím komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání bez odborné kvalifikace
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:8000 Kč
Délka:120 hod.
Poznámka:KURZ NAPLNĚN, nelze se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Termíny výuky - výukovými dny jsou PÁTKY V SUDÝCH TÝDNECH: 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. 2018, 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 3. 5., 17. 5. 2019, termín závěrečných zkoušek: 31. 5. 2019
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2018 nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz.
Termín zahájení:Pá 21.09.2018   08:30-15:30
Termín ukončení:31.05.2019 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5