VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 120 hod. (pro školní rok 2019/20)

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
II. ZÁKLADY PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
III. OBECNÁ DIDAKTIKA
IV. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
V. PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH APLIKACE
VI. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
VII. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
VIII. TEORIE VÝCHOVY
Studium probíhá jedenkrát za 2-3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů v období od září 2019 do května 2020. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma z psychologie a pedagogiky, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Po splnění těchto povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.
Kód:19-07-G61
Určeno:pedagogům volného času vykonávajícím komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání bez odborné kvalifikace
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:9000 Kč
Délka:120 hod.
Poznámka:Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Termíny výuky - výukovými dny jsou PÁTKY V SUDÝCH TÝDNECH: 4. 10., 25. 10.(původně 18.10.), 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2019, 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 15. 5., 29. 5. 2020, termín závěrečných zkoušek: 26. 6. 2020
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz.
Termín zahájení:Pá 04.10.2019   08:30-15:30
Termín ukončení:06/2020 
Místo konání:Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11