VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

AKCE NA ZAKÁZKU – nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické sbory škol

Tradičně zařazujeme do naší nabídky DVPP osvědčené semináře/kurzy pro celé pedagogické sbory. Vzdělávací programy jsou zaměřené zejména na témata, která přispívají k profesnímu a osobnostnímu rozvoji učitelů, týmové spolupráci, interakci a kooperaci pedagogů uvnitř pedagogických sborů.

Předkládaná nabídka tzv. „akcí na zakázku“ bude průběžně rozšiřována a doplňována aktuálními vzdělávacími programy, které jsme připraveni přizpůsobit konkrétním požadavkům škol.
Všechny kurzy, které jsou uváděny v aktuální vzdělávací nabídce na toto pololetí, je možné objednat jako kurzy na zakázku s místem realizace přímo ve vaší škole, případně na jiném domluveném místě.

SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného semináře kontaktujte uvedené organizační garanty nebo kteréhokoliv z metodiků VISK na vzdělávacích střediscích – viz Kontakty na www.visk.cz.

20-02 Řešení konfliktů ve škole / 6 hod.
20-03 Komunikace ve školní praxi / 6 hod.
20-04 Vyučovací styly učitelů / 6 hod.
20-05 Motivace ve vzdělávání / 4 hod.
20-06 Jak se „dělá“ tým / 4 hod.
20-07 Tým a týmová spolupráce / 6 hod.
20-08 Jak to všechno zvládnout – základy time managementu pro pedagogické pracovníky / 4 hod.
20-09 ŠVP máme a co dál / Možnosti úprav a inovace / 6 hod.
20-10 Jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky aneb „Už vím, jak na to“ / 6 hod.
20-11 Psychohygiena pedagoga / Jak předcházet syndromu vyhoření / 6 hod.
20-12 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / 6 hod.
20-13 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol / 6 hod.
20-14 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi / 8 hod.
20-15 Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory / 8 hod.
20-16 Profesní vzdělávání učitelů / Moderní přístupy ke vzdělávání a autoevaluace vzdělávání / 6 hod.
20-17 Profesní vzdělávání učitelů / Osobnostní psychosociální rozvoj učitele / 6 hod.
20-18 Profesní vzdělávání učitelů / Týmová práce učitelů a kooperativní učení / 6 hod.
20-19 Profesní vzdělávání učitelů / Motivace a komunikace ve vzdělávání / 6 hod.
20-20 Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže / 8 hod.
20-21 Bezpečně na internetu / 4 hod.
20-22 Strategie vyšetřování šikany I. / 6 hod.
20-23 Bezpečné klima třídy / 6 hod.
20-24 Zlepšování sociálního klimatu ve škole A / Práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry, zdravých interakcí a mezilidských vztahů ve škole / 24 hod.
20-25 Zlepšování sociálního klimatu ve škole B / Individualizace výuky, práce s žáky mimořádně nadanými, podpora začleňování žáků se SVP do vzdělávání / 24 hod.
20-26 Týmová spolupráce v prevenci rizikového chování v praxi škol / 6 hod.
20-28 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga / 6 hod.
20-29 Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích / 6 hod.
20-30 Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže / 6 hod.
20-31 Základy krizové komunikace / 6 hod.
20-32 Třídní učitel – manažer a leader třídy / 12 hod. (2x6)
20-33 Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem / 8 hod.
20-34 Bezpečné klima školy a školní metodik prevence / 6 hod.
20-36 Strategie vyšetřování šikany II. / 6 hod.
20-37 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole / 24 hod.
20-39 Bezpečnější škola – jak se ubránit agresivnímu útočníkovi / 6 hod.
Kód:20-01-G31
Určeno:pedagogickým sborům všech druhů škol.
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz, Mgr. Jiřina Kelymaová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:7500-16000* Kč
Délka:4-8 (24) hod.
Poznámka:* Akce na objednávku pro školu, paušální platba 7500 - 16000 Kč (konečná smluvní cena se odvíjí od délky a počtu účastníků semináře). Při spojení více škol poměrná částka z ceny.
4 hod. – 7500/do 15 úč., 9000/16-25 úč., 10500/26-35 úč., 13000/nad 35 úč.
5 hod. – 8000/ do 15 úč., 9500/16-25 úč., 11000/26-35 úč., 13500/nad 35 úč.
6 hod. – 9000/ do 15 úč., 10500/16-25 úč., 13000/26-35 úč., 14500/nad 35 úč.
8 hod. – 10500/ do 15 úč., 12000/16-25 úč., 14500/26-35 úč., 16000/nad 35 úč.
SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJI ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného semináře kontaktujte uvedené organizační garanty nebo kteréhokoliv z metodiků VISK na vzdělávacích střediscích – viz Kontakty na www.visk.cz.
Termín konání:Na objednávku
Místo konání:Ve škole objednavatele