VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

AKCE NA ZAKÁZKU – nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické sbory škol

Tradičně zařazujeme do naší nabídky DVPP osvědčené semináře/kurzy pro celé pedagogické sbory. Vzdělávací programy jsou zaměřené zejména na témata, která přispívají k profesnímu a osobnostnímu rozvoji učitelů, týmové spolupráci, interakci a kooperaci pedagogů uvnitř pedagogických sborů.

Předkládaná nabídka tzv. „akcí na zakázku“ bude průběžně rozšiřována a doplňována aktuálními vzdělávacími programy, které jsme připraveni přizpůsobit konkrétním požadavkům škol.
Všechny kurzy, které jsou uváděny v aktuální vzdělávací nabídce na toto pololetí, je možné objednat jako kurzy na zakázku s místem realizace přímo ve vaší škole, případně na jiném domluveném místě.

SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného semináře kontaktujte uvedené organizační garanty nebo kteréhokoliv z metodiků VISK na vzdělávacích střediscích – viz Kontakty na www.visk.cz.

20-02 Motivace ve vzdělávání / 4 hod.
20-03 Jak to všechno zvládnout – základy time managementu pro pedagogické pracovníky / 4 hod.
20-04 Jak se „dělá“ tým / 4 hod.
20-05 Efektivní práce v týmech / 4 hod.
20-06 Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let / 4 hod.
20-07 Informační vzdělávání žáků a studentů / 4 hod.
20-08 Trénování paměti / 4 hod.
20-09 Bezpečně na internetu / 4 hod.
20-10 Efektivní tvorba a úpravy ŠVP s využitím InspIS ŠVP / 6 hod.
20-11 Využití školního testování InspIS SET / 6 hod.
20-12 ŠVP máme a co dál / Možnosti úprav a inovace / 6 hod.
20-13 Komunikace ve školní praxi / 6 hod.
20-14 Tým a týmová spolupráce / 6 hod.
20-15 Vyučovací styly učitelů / 6 hod.
20-16 Jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky aneb „Už vím, jak na to“ / 6 hod.
20-17 Psychohygiena pedagoga / Jak předcházet syndromu vyhoření / 6 hod.
20-18 Kriteriální hodnocení a žákovské portfolio / Hodnocení a sebehodnocení žáků na 2. st. ZŠ / 6 hod.
20-19 Bezpečné klima na základní škole interaktivně / 6 hod.
20-20 Bezpečné klima na střední škole interaktivně / 6 hod.
20-21 Řešení konfliktů v třídních kolektivech / 6 hod.
20-22 Řešení konfliktů ve škole / 6 hod.
20-23 Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích / 6 hod.
20-24 Základy krizové komunikace / 6 hod.
20-25 Strategie vyšetřování šikany I. / 6 hod.
20-26 Strategie vyšetřování šikany II. / 6 hod.
20-27 Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže / 6 hod.
20-28 Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže / 8 hod.
20-29 Pedagog v ohrožení - jak je možné účinně čelit projevům šikany / 8 hod.
20-30 Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích / 8 hod.
20-31 Asertivní komunikace pro pedagogy / 8 hod.
20-32 Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti / 8 hod.
20-33 Stres v práci pedagoga / 8 hod.
20-34 Dospívání a styly mladých, možná rizika příslušnosti k subkultuře / 8 hod.
20-35 Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem / 8 hod.
20-36 Komunikace s dospívajícími / 8 hod.
20-37 Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků / 8 hod.
20-38 Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace / 8 hod.
20-39 Možnosti a meze projektové výuky v současné škole / 8 hod.
20-40 Projektová výuka a její realizace / 8 hod.
20-41 Bezpečné klima třídy interaktivně / 8 hod.
20-42 Učitel ve vyučovací hodině / 8 hod.
20-43 Jak pracovat s informacemi a vést žáky ke kritickému myšlení / 8 hod.
20-44 Možnosti pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ / 6 hod.
20-46 Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí / 8 hod.
20-47 Bezpečné klima školy a školní metodik prevence / 6 hod.
Kód:20-01-G61
Určeno:pedagogickým sborům všech druhů škol.
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:metodici na jednotlivých střediscích VISK (viz Kontakty na www.visk.cz)
Cena:10000-21500* Kč
Délka:4-8 hod.
Poznámka:* Akce na objednávku pro školu, paušální platba pro školu, smluvní cena se odvíjí od délky a počtu účastníků semináře. Při spojení více škol poměrná částka z ceny.

* Ceny platné pro zakázky sjednané s VISK od 1. 9. 2018:
4 hod. – 10000/do 15 úč., 11500/16-25 úč., 13000/26-35 úč., 14500/36-45 úč., 16000/46-50 úč., 17500/nad 50 úč.
6 hod. – 12000/ do 15 úč., 13500/16-25 úč., 15000/26-35 úč., 16500/36-45 úč., 18000/46-50 úč., 19500/nad 50 úč.
8 hod. – 14000/ do 15 úč., 15500/16-25 úč., 17000/26-35 úč., 18500/36-45 úč., 12000/46-50 úč., 21500/nad 50 úč.

SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJI ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného semináře kontaktujte kteréhokoliv z metodiků VISK na vzdělávacích střediscích – viz Kontakty na www.visk.cz.
Termín konání:Na objednávku
Místo konání:Ve škole objednavatele