VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky DDM s novou právní úpravou společného vzdělávání. Lektor se zaměří na pojmy žák se speciálními vzdělávacími potřebami a na systém podpůrných opatření pro tyto žáky, která mohou pedagogové DDM ve své práci s těmito žáky využít. Druhá část semináře bude orientována na práci s žáky s ADHD (ADD) a s poruchou autistického spektra (PAS). Tato část semináře bude mít praktický (kazuistický) charakter.
Obsah – témata:
1. část - Právní úprava společného vzdělávání a systém podpůrných opatření pro žáky se SVP
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zvl. § 16 – 19
• vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění (novela č. 197/2016 Sb.)
• vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
• podpůrná opatření a jejich využití
2. část - Metodika práce s žáky s ADHD, s PAS
• specifika vzdělávání žáků s ADHD, s PAS
• metody práce využitelné při volnočasových aktivitách
• spolupráce se školským poradenským zařízením (PPP, SPC)
• spolupráce s rodinou
• příklady dobré praxe
Kód:20-12-A31
Určeno:pedagogům volného času – pedagogickému sboru DDM Praha 3 – Ulita
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:10500 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro DDM Praha 3 - Ulita, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 22.09.2017   09:00-14:00
Místo konání:DDM Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3