VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Psychohygiena pedagoga / Jak předcházet syndromu vyhoření

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s možnostmi prevence v oblasti vlastní psychohygieny a s jednoduchými relaxačními technikami. Na základě rozboru konkrétních situací z praxe si účastníci prohloubí schopnosti a dovednosti při zvládání stresových situací a pracovní zátěže, které mohou vést k pocitu vyhoření.
Obsah – vlastní témata semináře:
1. Úvod do oblasti psychohygieny pedagoga:
- seznámení s problematikou syndromu vyhoření, obecné příčiny SV
- diagnostika zátěžových situací a specifických příčin vyhoření u pedagogických pracovníků
2. Vytváření vhodného pedagogického a pracovního prostředí školy:
- strategie řešení krizových a stresových situací ve vztahu ke kolegům
- principy komunikace a spolupráce v učitelském sboru
- pravidla a chování mezi kolegy ve škole
3. Techniky zvládání stresových situací a pracovní zátěže ve školním prostředí:
- sebepoznání, rozpoznání osobních stylů chování ve stresových situacích
- psychohygienická doporučení
- osvojení si postupů a technik, jak SV předejít - jak správně relaxovat, odpočívat
4. Diskuse, výměna zkušeností
Kód:20-19-L21
Určeno:pro pedagogický sbor OA Slaný - akce na zakázku.
Lektor:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:10500 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akce na objednávku pro školu, nelze se přihlašovat individuálně.
Paušální platba 10 500 Kč.
Termín konání:St 30.08.2017   09:00-14:00
Místo konání:OA Dr. Edvarda Beneše Slaný, Smetanovo nám. 1200