VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Asistent pedagoga a jeho role u žáka s PAS na střední škole

Seminář je zaměřen na základní informace o specifikách práce asistentů pedagoga na SŠ při vzdělávání s poruchou autistického spektra (PAS), které je nutné znát, aby mohli být tito žáci úspěšně integrováni v běžných školách. Program má posílit odborné i pedagogické kompetence asistentů pedagoga ve středním vzdělávání. Všechny poznatky budou demonstrovány na konkrétních příkladech a kazuistikách. Informace o specifikách práce asistentů pedagoga při vzdělávání žáků s PAS přispějí k připravenosti středních škol tyto žáky integrovat.
Obsah - témata:
- poruchy autistického spektra, se kterými se můžeme setkat v běžné střední škole
- výhody a nevýhody integrace v běžné střední škole
- nastavení kvalitní spolupráce rodiny, asistenta pedagoga a školy
- tvorba individuálního vzdělávacího plánu, role vedení školy, poradenských pracovníků školy, učitelů a asistentů pedagoga a jejich vzájemná spolupráce, spolupráce školy a školních poradenských pracovišť (SPC, PPP)
- specifika výchovy a vzdělávání žáků s PAS na SŠ (metody a přístupy ověřené praxí)
- asistent pedagoga, zajištění a výběr asistenta pedagoga, jeho náplň práce
- specifika práce asistenta pedagoga u dětí s PAS
- klima školy a třídy – práce s klimatem školy a třídy, aby bylo příznivé pro začlenění žáků s PAS
- vytváření projektů napomáhajících ke zlepšení klimatu ve prospěch integrace (konkrétní zkušenosti)
Kód:20-38-B31
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům SŠ, pedagogům a asistentům pedagoga na SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Cena:13000 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Akce na zakázku Gymnázia Benešov, nelze se přihlašovat individuálně.
Paušální platba 9000 - 16000 Kč (konečná smluvní cena se odvíjí od délky a počtu účastníků semináře):
4 hod. – 7500/ do 15 úč., 9000/16-25 úč., 10500/26-35 úč., 13000 a více/nad 35 úč.
Termín konání:Čt 21.09.2017   13:00-16:15
Místo konání:Gymnázium Benešov, Husova 470