VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Seminář je zaměřen na oblast inkluzívního vzdělávání, konkrétně na vytváření podmínek pro efektivní spolupráci učitele s asistentem pedagoga, který podporuje znevýhodněné dítě nebo žáka. Cílem vzdělávacího programu je připravit učitele různých typů škol na efektivní spolupráci s kvalifikovaným asistentem pedagoga. Pozornost bude věnována i možnostem zkvalitnění komunikace mezi učitelem, asistentem pedagoga, výchovným poradcem (PPP), žákem a rodiči žáka s ohledem na kvalitu podpory žáka s jakýmkoli znevýhodněním a s cílem přispět k pozitivnímu klimatu ve třídě a ve škole.
Obsah – témata:
- seznámení s obsahem Studia pedagogiky pro asistenta pedagoga (AP) - standardy, forma studia, cíl studia a profil absolventa, základní orientace ve struktuře a obsahu vzdělávacího programu
- nabídka doškolovacích programů se specializovanou tematikou pro tuto oblast
- postavení AP ve školském systému, předpoklady pro práci AP
- podpůrná služba při vzdělávání, komu je poskytována, podmínky poskytnutí
- hlavní činnosti AP, jeho kompetence, rysy osobnosti, úspěšnost
- náplň práce AP
- spolupráce učitele a AP, podíl AP na vypracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
- vztah AP – žák – učitel – rodič, rodina dítěte/žáka s postižením, aspekty ovlivňující tyto vztahy
- principy zdravých mezilidských vztahů – celkové klima ve třídě a ve škole
- diskuse, odpovědi na dotazy
Kód:20-39-H21
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ Zruč nad Sázavou
Lektor:Mgr. Eva Burdová, MBA
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:500 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro ZŠ Zruč nad Sázavou, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 01.09.2017   09:00-14:00
Místo konání:ZŠ Zruč nad Sázavou