VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů

Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika). Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých přírodovědných pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat, dalších cca 10 pokusů si účastníci sami vyzkouší a technicky nacvičí. Učitelé tak získají poznatky a dovednosti, které následně ve své pedagogické praxi mohou využít pro podporu a rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů.
V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, zohledněna bude i předpokládaná nezkušenost účastníků s realizací přírodovědných pokusů.
Obsah – témata:
- úvodní přehled pokusů, dostupné materiály na jejich podporu
- pomůcky potřebné k provádění pokusů
- vlastnosti používaných látek
- technika prováděných pokusů se zohledněním školního prostředí
- demonstrace jednoduchých pokusů
- nácvik provádění jednotlivých pokusů
- komentáře k probíhajícím jevům, vazba na běžný život
- motivační potenciál pokusů pro rozvoj pozitivního vztahu dětí a žáků k přírodě a přírodovědným disciplínám
- zásady bezpečnosti práce
Kód:20-40-S31
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ Sojovice, okres Mladá Boleslav
Lektor:PhDr. Tomáš Kudrna
Organizační garant:příprava: PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, org. zajištění na místě: Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:9000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro ZŠ a MŠ Sojovice, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 29.09.2017   09:00-14:00
Místo konání:ZŠ a MŠ Sojovice, okres Mladá Boleslav