VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz předlékařské první pomoci pro zaměstnance školy

Kurz předlékařské první pomoci poskytuje základní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení zdraví či života u dětí a dospělých ve školách a školských zařízeních. Podává také informace o právních normách, které souvisí s poskytováním a zajištěním první pomoci (dále PP).
Obsahové zaměření kurzu :
- kurz je přizpůsoben na podmínky školního prostředí
- zahrnuje poskytování PP dospělým a dětem
- zabývá se řešením nejčastějších školních úrazů a poruch zdraví
- podává informace o právních normách, které souvisí s poskytováním a zajištěním PP
Obsah – témata:
ÚVODNÍ INFORMACE
- integrovaný záchranný systém – IZS, důležité kontakty
- zajištění zraněného, přivolání pomoci
- materiální vybavení školy k poskytování PP – lékárničky PP, kontrola, vybavení, traumatologický plán, telefonní čísla
- novinky v poskytování laické první pomoci
KARDIO – PULMONÁLNÍ RESUSCITACE – KPR
- KPR u dětí a dospělých
KRVÁCENÍ
- tepenné, žilní, vlásečnicové – jejich ošetření
- vnitřní krvácení, poranění břicha
- prevence šoku
- odsun
PORANĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ
- zlomeniny
- poranění kloubů
- poranění hlavy, páteře, hrudníku, pánve
- hromadná neštěstí, třídění raněných
TEPELNÁ A CHEMICKÁ POŠKOZENÍ
- poškození teplem
- poškození chladem
- otravy - alkohol, drogy..., chemická poranění
- úrazy elektrickým proudem
RŮZNÁ PORANĚNÍ
- bezvědomí, křeče, tonutí
- bodnutí hmyzem
- rány s čnějícím tělesem
- pokousání, uštknutí
- zranění bodnou zbraní
- zranění střenou zbraní
- alergické reakce, vdechnutí tělesa
Kód:20-42-H21
Určeno:pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy
Lektor:Bc. Vojtěch Groulík, DiS.
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:7500 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:Program na zakázku školy, školského zařízení.
Termín konání:Čt 11.05.2017   13:00-16:00
Místo konání:SOŠ a SOU dopravní Čáslav