VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích

Seminář je zaměřen na řešení emočně vypjatých komunikačních situací v práci pedagogických pracovníků. Jeho obsah bude uzpůsoben realizaci pro celé pedagogické sbory.
V teoretické části programu se účastníci seznámí s potřebnými poznatky a informacemi z oblasti komunikace a práce s emocemi, v praktické části budou při modelových situacích rozvíjet své komunikační a vyjednávací dovednosti a učit se pracovat s emocemi. Modelovými situacemi budou konfliktní rozhovory s žáky nebo s rodiči žáků. Účastníci se naučí vyhodnocovat, co se odehrává v pocitové rovině účastníků dialogu, budou poznávat způsoby, kterými mohou emoce rozšifrovat i za pomoci řeči těla, pokusí se zvládnout emoční vyladění na komunikační partnery vše tak, aby získané dovednosti dokázali aplikovat v praxi a aby se staly základem pro společný optimální styl komunikace pedagogického sboru.
Obsah – témata:
- styl komunikace pedagogického sboru při řešení situací různého stupně závažnosti, potřeba ujednocení se
- emoce žáka a učitele ve vypjaté komunikaci - zjišťování potřeb, zacházení s problémem žáka, vymezení běžného a obtížného kontaktu s žákem
- vedení rozhovoru s žákem - aktivní naslouchání, emoce a rozvoj empatických schopností, význam a vyhodnocení neverbálních signálů
- přístup k žákům v konkrétních obtížných situacích, práce s emocemi - hněv, pláč, úzkost, agrese, strach, odmítání komunikace, žák v krizi
- emoce rodiče ve vyhrocené komunikaci - zjišťování potřeb, zacházení s problémem, uvědomění si cílů následného jednání
- vedení rozhovoru s rozzlobeným rodičem – reflexe emocí, schopnost „přerámcování“ negativních výpadů, reakce na kritiku, význam správného porozumění řeči těla i aktivní práce s neverbální složkou komunikace
- práce s emocemi - vina a mylné předpoklady, příklady, jak neubližovat slovně druhým a nenechat zranit sebe
- autorita učitele a roviny vzájemného respektu
- trénink vedení dialogu
- empatie v průběhu rozhovoru a umění emočního vyladění na komunikační partnery
- diskuze, zhodnocení, výměna zkušeností, zpětná vazba
Kód:20-43-G26
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Krhanice, nelze se přihlašovat
Lektor:PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Program pro pedagogický sbor je plně hrazen z rozpočtu Středočeského kraje, a je tedy středočeským školám poskytován zdarma.
Termín konání:Čt 13.04.2017   08:30-13:30
Místo konání:ZŠ Krhanice