VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B2/C1 – C2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 70 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: porozumět spisovnému i hovorovému projevu, filmu, odborné diskusi v rámci známého oboru.
Čtení: pochopit smysl článku, rozumět obtížnějším textům s pomocí slovníku, umět používat výkladové slovníky, najít v textu potřebné informace.
Ústní projev: umět ústně informovat, vysvětlovat, shrnout obsah diskuse nebo přednášky, převyprávět děj knihy, divadelní hry, vysvětlit svůj názor, používat idiomatické vazby a běžná frázová slovesa, umět komunikovat bez větších chyb.
Písemný projev: umět napsat formální i neformální dopis, osobní profil, zprávu, recenzi filmu nebo knihy, vyprávění a shrnutí textu, přednášky, diskuse, používat méně obvyklou slovní zásobu, idiomatické vazby a běžná frázová slovesa.
Kód:20-45-R51
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Alice Krausová
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:4110 Kč
Délka:70 hod.
Poznámka:Kurz AJ pro kolektiv ZUŠ Rakovník, nelze se přihlásit individuálně.
Cena podle počtu účastníků:
8 220 Kč při 7 účastnících, 7 200 Kč při 8 – 10 účastnících, 5 230 Kč při 11 a více účastnících.
Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. od září 2018 do června 2019.
Termín zahájení:Út 11.09.2018   09:45-11:15
Termín ukončení:25.06.2019 
Místo konání:ZUŠ Rakovník