VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Třídní učitel – manažer a leader třídy

Třídní učitel je pedagog, jemuž je ve škole organizačně přidělena formální skupina žáků, třída. Jedná se o tradiční, nekodifikované pojmenování učitele - svým způsobem učitele-specialisty, který kromě vlastní výuky má v konkrétní třídě ještě další povinnosti, a to jak povinnosti organizačně-administrativního charakteru, tak i povinnosti z hlediska výchovy a pedagogického působení, které výrazně ovlivňují klima třídy a v širších souvislostech klima školy.
Dvoudílný vzdělávací program se zaměřuje na témata a dovednosti, jejichž zvládnutí pedagogovi umožní činnost třídního učitele vykonávat kvalitněji, se širšími znalostmi souvislostí a aspektů třídnické práce.
První díl je zaměřen na souhrnné a systémové předání informací a poznatků potřebných pro uvědomění si postavení, povinností, práv, odpovědnosti a pravomocí třídního učitele a zvládnutí organizačně-administrativních úkolů třídního učitele, druhý díl čerpá především z pedagogické psychologie a soustřeďuje se teoreticky i prakticky na sociální dovednosti a oblast výchovného působení třídního učitele.
Obsah – témata:
1. díl – Třídní učitel - součást třídy a opora a podpora každého žáka
• třídní učitel a jeho třída (role třídního učitele při tvorbě klimatu třídy, vrstevnická skupina a její vliv na vývoj dětí a dospívajících, zákonitosti skupinové dynamiky, sociální klima školní třídy a jeho aktéři)
• žák jako osobnost, individualita i součást kolektivu – interakce třídního učitele (sociální komunikace s žáky jako základní prostředek pro vytváření dobrých vztahů ve třídním kolektivu)
• profesionalita třídního učitele- umění pozitivně působit na žáky a utvářet kolektiv
2. díl – Třídní učitel jako součást řídícího a organizačního systému školy
• právní předpisy pro práci třídního učitele – rámcové seznámení (školský zákon, vyhlášky MŠMT pro základní vzdělávání, pracovní řád, zákoník práce)
• školní řád a jeho úloha ochrany účastníků vzdělávání
• vedení dokumentace třídního učitele
• školní vzdělávací program a role třídního učitele
Kód:20-46-M21
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Jungmannovy sady, Mělník, Tyršova 93
Lektor:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:18000 Kč
Délka:12 hod. (2x6)
Poznámka:Akce na zakázku pro pedagogický sbor ZŠ Jungmannovy sady, Mělník, na akci se nelze přihlašovat individuálně.

* Cena podle počtu účastníků: 14 000 Kč/do 15 úč., 15 500 Kč/16-25 úč., 18 000 Kč/26-35 úč.
Termín konání:Út 21.03.2017   09:00-14:00 (1. díl)
St 22.03.2017   09:00-14:00 (2. díl)
Místo konání:ZŠ Jungmannovy sady, Mělník, Tyršova 93