VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Agrese / Jak předcházet a jak řešit násilí ve škole

Kurz reaguje na jednu z možných hrozeb současné společnosti – útok agresora v prostředí školy.
Cílem kurzu je uvědomění si možného nebezpečí útoku násilníka, aktivního střelce či teroristy ve škole a uvědomělý nácvik vhodných reakcí, zvyšujících pravděpodobnost přežití jednotlivce i celé skupiny a úspěšné evakuace školy.
Kurz se skládá ze dvou logicky na sebe navazujících a vzájemně se prostupujících celků. První je teoretický a objasní principy teroristického útoku, důvody a způsoby útoku a výběru cílů a optimalizovaných způsobů reakcí tak, aby se zvýšila pravděpodobnost přežití žáků i učitelů. Druhý blok je praktický a využívá modelových situací, vedoucích k nácviku optimalizovaných reakcí.
Absolvování kurzu rozšiřuje kompetence pedagogů pro zvýšení pravděpodobnosti přežití v případě napadení, teroristického útoku či útoku agresora v podmínkách školy.

Obsah – témata:
• seznámení s tématem a problematikou, definování cílů semináře
• vysvětlení terminologie, objasnění geneze útoků a jejich možných způsobů
• vysvětlení principů správných reakcí, vedoucích k minimalizaci následků konkrétních útoků
• praktická ukázka a nácvik reakcí
• diskuse a zpětná vazba, ověření pochopení principů
• závěrečné souhrnné cvičení, prováděné metodicky s využitím získaných poznatků
• vyhodnocení
Kód:20-47-A21
Určeno:pedagogickým pracovníkům SPŠ dopravní, a.s., Plzeňská 298, Praha 5
Lektor:Mgr. Stanislav Kazbunda
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:16500 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro SPŠ dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5, na akci se nelze přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 24.03.2017   08:45-14:15
Místo konání:Motel Svatý Kryštof, Tupadly 78, Liběchov