VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Bezpečné klima školy a školní metodik prevence

Seminář je zaměřen na činnosti školního metodika prevence (ŠMP), které vyplývají z vyhlášky č. 27/2016 Sb. Obsah semináře vychází z požadavku na týmovou spolupráci školního poradenského pracoviště a na roli školního metodika prevence v oblasti podpory tvorby bezpečného klimatu ve škole.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit odborné a metodické kompetence pedagogů, kteří jsou pověřeni výkonem činností školního metodika prevence a dosud neabsolvovali specializační studium. Tyto kompetence jsou nutné pro efektivní spolupráci ve školním poradenském pracovišti a pro metodické vedení pedagogického sboru při budování základních bezpečného klimatu ve škole.
Obsah – témata:
- zdroje aktuálních informací pro pedagogy v roli ŠMP bez absolvovaného specializačního studia
- školní poradenské pracoviště a jeho úloha v podmínkách společného vzdělávání
- týmová spolupráce s pedagogickým sborem
- plánování aktivit s kolektivy tříd, začlenění do výchovně vzdělávacího procesu ve škole, na pobytových akcích
- aktivity zaměřené na budování vztahů v kolektivu třídy (sebepoznání, vzájemné poznání, růst sebevědomí)
- prožitkové hodiny (práce s prožitkem jako prvkem k formování postojů žáků a působení na jejich hodnotový systém)
- základní metodika prožitkových hodin – práce s prožitkem k formování postojů a hodnotového systému
- tematické hry (motivace, jasné instrukce, práce skupiny, vytěžení ze hry, sdílení)
- ukázky vhodných aktivit s ohledem k věkovým a vývojovým odlišnostem žáků a aktuálním potřebám třídy
- vedení a struktura adaptačních kurzů a zážitkových programů
- výměna zkušeností z praxe účastníků
- diskuse
Kód:20-47-G62
Určeno:pedagogickým sborům
Lektor:Mgr. Jiří Sixta
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku pro Město Slaný. Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Termín konání:Út 16.04.2019   09:00-14:00
Místo konání:Město Slaný, Velvarská 136, Slaný