VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Konverzační kurz anglického jazyka

Konverzační kurz zaměřený na budování a rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Kurz je veden aktivní konverzační metodou a důraz je kladen na rozvoj komunikativní jazykové kompetence, na práci s texty a na praktická cvičení. Kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
Obsah – témata:
- Já, rodina a přátelé
- Dům a byt
- Můj denní program, hobby
- Má práce, naše škola, slovní zásoba pro komunikaci se žáky, plány do budoucnosti
- Počasí, ekologie a ochrana životního prostředí
- Sociální problémy, kriminalita
- Nakupování, druhy a značky obchodů, reklamace
- Restaurace, jídlo, komunikace v restauraci, společenská konverzace
- Volné téma - země lektora, školské systémy, projekty EU, historie
Kód:20-48-R61
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, jejichž jazyková úroveň odpovídá úrovni A2 - B1
Lektor:Mgr. Pavla Lowrie
Organizační garant:Mgr. Veronika Kubičková, tel. 601370151,kubickovaver@visk.cz
Cena:27720 Kč
Délka:32 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro 3. Základní školu, Rakovník, Okružní 2331
Cena podle počtu účastníků: 3 960 Kč při 7 účastnících
Termín zahájení:Čt 17.01.2019   10:00-11:30
Termín ukončení:31.05.2019 10:00-11:30
Místo konání:3. Základní škola, Rakovník, Okružní 2331