VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol

Seminář zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů základních škol při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na systémová opatření pro zavádění společného vzdělávání.
Obsah – témata:
- aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků … se SVP
- podpůrná opatření 1. stupně
- význam individualizace ve vzdělávání
- tvorba plánu pedagogické podpory
- hodnocení žáků jako podpůrné opatření
- role školy a školských poradenských zařízení
- přehled podpůrných opatření 2. - 5. stupně
- nutné úpravy ŠVP v souladu s RVP ZV
- doporučené postupy škol k zavádění společného vzdělávání
- revize plánu DVPP
- spolupráce školního psychologa, školního metodika prevence, výchovného poradce a učitele při řešení výchovných a vzdělávacích situací vznikajících ve školním prostředí - může být efektivní jenom při důsledné spolupráci všech vyjmenovaných pozic
Kód:20-49-K61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ
Lektor:Mgr. Kristina Konečná
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:15000 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku školy. Není možné se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Út 30.04.2019   08:00-13:00
Místo konání:ZŠ Miloše Šolleho Kouřim