VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií

Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho budoucí vzdělávání a ovlivňuje školní úspěšnost.
Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále počítá se systémem podpůrných opatření, které lze v mateřské škole uplatnit pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), mezi něž děti s vývojovou dysfázií patří.
Obsah – témata:
Reflexe – logopedická péče v ČR
- klinický logoped, školní logoped, logopedický asistent a jejich kompetence
- spolupráce logopeda a rodiny dítěte s poruchou řeči a komunikace
Vývojová dysfázie
- etiologie, výskyt, projevy vývojové dysfázie
- příklady konkrétních projevů
Péče logopeda o dítě s vývojovou dysfázií - informativně
- pravidla péče o dítě s vývojovou dysfázií
- konkrétní kasuistiky – metody práce
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a systém podpůrných opatření
- dítě s vývojovou dysfázií – SVP
- systém podpůrných opatření pro děti s vývojovou dysfázií jako SVP
Spolupráce logopeda a pedagogických pracovníků mateřské školy (poradenského pracovníka školy)
- nastavení týmové spolupráce při podpoře dítěte s vývojovou dysfázií
- nastavení podpory pro dítě s vývojovou dysfázií
Realizace podpůrných opatření pro dítě s vývojovou dysfázií
- vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s vývojovou dysfázií
- konkrétní kasuistiky – metody a formy práce s dítětem s vývojovou dysfázií
- další možná podpůrná opatření
Kód:20-51-P61
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ a MŠ Chlum
Lektor:PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:10 000 Kč
Délka:4 hod.
Termín konání:St 28.08.2019   08:00-11:30
Místo konání:Chlum 16