VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku I.

Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním a mladším školním věku. Účastníci se seznámí s teorií a klíčovými pojmy, osvojí si poznatky o vlivu psychomotorického vývoje na úroveň psaní. Zaměří se na pedagogickou diagnostiku, vyvození správných úchopů, eliminaci chyb při nácviku psaní, lateralitu a problémy způsobené zkříženou lateralitou a na pedagogickou podporu při odstraňování grafomotorických obtíží. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické kompetence učitelů o další dovednosti, které mohou efektivně uplatnit při práci s dětmi, které se připravují na vstup do 1. ročníku ZŠ.
Obsah – témata:
- vliv vývoje motoriky na rozvoj grafomotoriky
- obtíže pramenící z nevyhaslých primárních reflexů, které ovlivňují úroveň grafomotorických dovedností
- vliv laterality na vývoj grafomotoriky
- percepčně motorický vývoj dítěte, rozvoj grafomotoriky vzhledem k věku dítěte
- zásady pro vedení grafomotorických cvičení
- vyvození správného úchopu, dopad nesprávných úchopů do písemných projevů
- nácvik základních grafomotorických cviků jako příprava na psaní
- nácvik v praxi ověřených základních cviků na podporu psaní
Kód:20-54-B21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, případně učitelům 1. ročníků ZŠ
Lektor:Mgr. Světlana Drábová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:800 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Vzdělávací program na zakázku pro pedagogický sbor MŠ Teplýšovice, na akci se nelze přihlašovat individuálně.
Termín konání:So 24.06.2017   08:00-13:00
Místo konání:ZŠ a MŠ Teplýšovice, Teplýšovice 45