VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

AKCE NA ZAKÁZKU - ŠABLONY – nabídka programů zaměřených na inkluzi pro pedagogické sbory ZŠ, SŠ

Níže uvádíme nabídku seminářů vhodných pro realizaci na zakázku pro celé pedagogické sbory škol, které lze dle zaměření využít pro šablonu II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi, případně pro šablonu III/2.12 - Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hod.

Nabídka bude průběžně rozšiřována a doplňována aktuálními vzdělávacími programy, které jsme připraveni přizpůsobit konkrétním požadavkům škol.

Semináře mohou být po dohodě realizovány na kterékoliv škole ve Středočeském kraji.
SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného semináře kontaktujte kteréhokoliv z metodiků VISK na vzdělávacích střediscích – viz Kontakty na www.visk.cz.

Přehled programů DVPP zaměřených na inkluzi pro pedagogické sbory v rozsahu 8 hod.:

21-02 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
21-03 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole
21-04 Žák se speciálními vzdělávacím potřebami - naplňování podpůrných opatření ve škole
21-05 Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ
21-06 Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ
21-07 Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
21-08 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole
21-09 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor
21-10 Asistent pedagoga, emoční inteligence znevýhodněných žáků v MŠ a na 1. stupni ZŠ
21-11 Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga
21-12 Asertivní komunikace pro pedagogy
21-13 Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem
21-14 PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi
21-15 Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování
21-16 Zvládání agrese žáků ve školním prostředí
21-17 Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích
21-18 Bezpečné klima třídy interaktivně
21-20 Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory
21-21 Žák s tělesným postižením v běžné škole
21-22 Žák se zrakovým postižením v běžné škole
21-23 Žák se sluchovým postižením v běžné škole
21-24 Žák s mentálním postižením v běžné škole
21-25 Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole
Kód:21-01-G31
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ (celým pedagogickým sborům).
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:10500-16000* Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:* Akce na objednávku pro školu, paušální platba 10500 - 16000 Kč (konečná smluvní cena se odvíjí od počtu účastníků semináře). Při spojení více škol poměrná částka z ceny.
8 hod. – 10500/ do 15 úč., 12000/16-25 úč., 14500/26-35 úč., 16000/nad 35 úč.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK, s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.
Termín konání:Na objednávku
Místo konání:Ve škole objednavatele