VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Seminář zaměřený na získání ucelených informací k systémovým opatřením pro zavádění společného vzdělávání a na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů základních škol pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
Obsah – témata:
Klíčové principy inkluzivního vzdělávání
Legislativní východiska
- aktuální znění zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména ustanovení týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- přehled podpůrných opatření
- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Základní vzdělávání od 1. 9. 2016
- vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9
- práva a povinnosti zákonných zástupců ve vzdělávání žáků
- vzdělávání žáků podle RVP ZV
- využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně
- příklady podpůrných opatření 1. stupně
- role školského poradenského zařízení
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PPP)
Žák s potřebou podpůrných opatření 2. - 5. stupně
- role školy a školských poradenských zařízení
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
- úloha asistenta pedagoga a další personální podpory
Zásady financování společného vzdělávání
- financování
- výkaznictví
Doporučené postupy škol k zavádění společného vzdělávání
- nutné úpravy ŠVP v souladu s RVP ZV
- analýza možností školy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- revize plánu DVPP
- využití OP VVV - projektů zjednodušeného vykazování („šablony“)
Kód:21-02-M31
Určeno:učitelům ZŠ – celým pedagogickým sborům
Lektor:Mgr. Miroslav Jiřička
Organizační garant:Petra Tomášová, DiS., 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akce připravena na zakázku ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční 682, nelze se přihlašovat individuálně. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Pá 27.10.2017   08:30-15:30
Místo konání:ZŠ V. Havla, Revoluční 682, Kralupy nad Vltavou