VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Žák se speciálními vzdělávacím potřebami - naplňování podpůrných opatření ve škole

Seminář je zaměřen na praktické řešení podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pedagogové a poradenští pracovníci školy se při něm naučí pracovat se systémem podpůrných opatření, zaměří se především na vytváření plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP), jejichž tvorbu si procvičí na konkrétních kazuistikách. Dále budou informování o kompetencích jednotlivých profesních pozic v systému společného vzdělávání – poradenský pracovník školského poradenského zařízení, poradenský pracovník školního poradenského pracoviště, asistent pedagoga, ale i učitel a třídní učitel. Zvláštní pozornost bude věnována práci asistenta pedagoga a vysvětlení principů spolupráce asistenta pedagoga s třídním učitelem a ostatnímu učiteli. Dobře nastavená spolupráce jednotlivých profesních pozic by měla vyústit v týmovou spolupráci ve škole při poskytování podpory žákům se SVP. V závěru se seminář zaměří na spolupráci školního týmu s rodinou žáka se SVP a na možná úskalí této spolupráce.
Obsah – témata:
- způsob vytváření PLPP a konkrétní kazuistika z praxe
- způsob vytváření IVP a konkrétní kazuistika z praxe
- role poradenského pracovníka školského poradenského zařízení
- role poradenského pracovníka školy a školního poradenského pracoviště
- asistent pedagoga – náplň práce, kvalifikace
- role asistenta pedagoga, třídního učitele, pedagogů a jejich vzájemná spolupráce
- týmová spolupráce při podpoře žáka se SVP
- vyhodnocování efektivity podpůrných opatření
- kontakt s rodinou, která spolupracuje / která nespolupracuje
- příklady dobré praxe
Kód:21-04-B31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol, doporučujeme selým pedagogickým sborům
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová
Cena:16000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Program na zakázku školy, nelze se přihlašovat.
Termín konání:Čt 16.11.2017   08:00-15:00
Místo konání:ZŠ Týnec nad Sázavou