VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ

Seminář je zaměřen na prohloubení a další rozvoj speciálně pedagogických kompetencí pedagogů. Je určen pro učitele, kteří pracují s žáky s poruchou autistického spektra (PAS) na základních školách, případně je připravují na přechod na střední školu. Účastníci získají jak obecnější informace k problematice PAS, tak i konkrétní metodiku práce s dětmi s PAS. Seznámí se s tím, co je při práci s těmito dětmi podstatné a na co je třeba se zaměřit, jak v praxi předcházet problémovým situacím. Program reaguje na potřeby současné školské praxe a vychází z nejaktuálnějších poznatků v této oblasti i z praktických zkušeností lektorky (asistentka pedagoga, vedení skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS). Seminář je dvoudílný, v mezidobí před 2. dílem si budou účastníci ve vlastní praxi ověřovat podněty z 1. dílu programu.
Obsah – témata:
1. díl
- co je to PAS a jak se projevuje, odborná pracoviště, diagnostika, doporučení pro tvorbu IVP
- selhání v komunikaci a sociálních situacích, představivost a smyslová přecitlivělost
- práce s kolektivem třídy, s rodiči - základní přístupy
- specifika porozumění mluvenému slovu a obrazu
- Teach program - struktura hodiny - spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, rozdělení rolí
- motivace
- konkrétní pozitivní zpětná vazba a její využití pedagogem ve spolupráci s asistentem pedagoga
- předcházení problémovému chování, rizikové situace, krizové situace a jejich řešení
- videoukázky – během celého semináře
- diskuze, dotazy
2. díl
- nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS
- spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga – rozdělení rolí – zkušenosti dobré praxe
- využití spolupráce – zpětná vazba, zvládání krizových situací
- pedagog, třída a integrované dítě, důležitost asistenta pedagoga
- videoukázky – během celého semináře
- konkrétní problémové situace z praxe účastníků a hledání řešení
- diskuze, dotazy
Kód:21-05-A31
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Bc. Klára Došková (Straussová)
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Cena:21000 Kč
Délka:8 hod. (2x4)
Poznámka:Program na zakázku školy ZŠ Mládí 135, Praha 13. Není možné se přihlašovat.
Termín konání:Pá 03.11.2017   13:00-16:30
2. díl:Pá 10.11.2017   13:00-16:30
Místo konání:ZŠ Mládí 135, Praha 13