VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ

Seminář je zaměřen na prohloubení a další rozvoj speciálně pedagogických kompetencí pedagogů. Je určen pro učitele, kteří pracují s žáky s poruchou autistického spektra (PAS) na základních školách, případně je připravují na přechod na střední školu. Účastníci získají jak obecnější informace k problematice PAS, tak i konkrétní metodiku práce s dětmi s PAS. Seznámí se s tím, co je při práci s těmito dětmi podstatné a na co je třeba se zaměřit, jak v praxi předcházet problémovým situacím. Program reaguje na potřeby současné školské praxe a vychází z nejaktuálnějších poznatků v této oblasti i z praktických zkušeností lektorky (asistentka pedagoga, vedení skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS). Seminář je dvoudílný, v mezidobí před 2. dílem si budou účastníci ve vlastní praxi ověřovat podněty z 1. dílu programu.
Obsah – témata:
1. díl
- co je to PAS a jak se projevuje, odborná pracoviště, diagnostika, doporučení pro tvorbu IVP
- selhání v komunikaci a sociálních situacích, představivost a smyslová přecitlivělost
- práce s kolektivem třídy, s rodiči - základní přístupy
- specifika porozumění mluvenému slovu a obrazu
- Teach program - struktura hodiny - spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, rozdělení rolí
- motivace
- konkrétní pozitivní zpětná vazba a její využití pedagogem ve spolupráci s asistentem pedagoga
- předcházení problémovému chování, rizikové situace, krizové situace a jejich řešení
- videoukázky – během celého semináře
- diskuze, dotazy
2. díl
- nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS
- spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga – rozdělení rolí – zkušenosti dobré praxe
- využití spolupráce – zpětná vazba, zvládání krizových situací
- pedagog, třída a integrované dítě, důležitost asistenta pedagoga
- videoukázky – během celého semináře
- konkrétní problémové situace z praxe účastníků a hledání řešení
- diskuze, dotazy
Kód:21-05-G32
Určeno:pedagogům ZŠ.
Lektor:Mgr. Romana Straussová
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:10500-16000* Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:* Akce na objednávku pro školu, paušální platba 10500 - 16000 Kč (konečná smluvní cena se odvíjí od počtu účastníků semináře):
8 hod. – 10500/ do 15 úč., 12000/16-25 úč., 14500/26-35 úč., 16000/nad 35 úč.
SEMINÁŘE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci semináře kontaktujte uvedeného organizačního garanta - Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz.
Termín konání:Pá 08.12.2017   09:00-16:00
Místo konání:Ve škole objednavatele