VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s dětmi a žáky s poruchou autistického spektra a na oblast alternativní a augmentativní komunikace s nimi.
Pozornost bude věnována jak podstatě PAS, tak i vysvětlení principů komunikace a z nich vycházejících alternativních řešení narušených komunikačních podmínek - možnostem alternativní a augmentativní komunikace. Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s možnostmi a různými formami a způsoby této komunikace, která se může stát citlivým řešením komunikačních problému s dětmi s PAS.
Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací, diskusí a řešení dotazů účastníků.
Obsah – témata:
- verbální a neverbální komunikace
- stručná charakteristika vývoje řeči
- poruchy komunikačních schopností
- porucha autistického spektra – PAS
- základní terminologie v oblasti alternativní a augmentativní komunikace – AAK
- možnosti podpory prostřednictvím AAK
- AAK bez pomůcek, s pomůckami, vizualizace
- ukázky alternativních postupů práce prostřednictvím AAK
- formy podpory, optimální strategie ve výuce, strukturované plánování nejen pro žáky s PAS
- možnosti spolupráce, osvědčené výukové postupy
- praktické ukázky práce s dětmi s PAS
- rizikové situace, krizové situace a jejich řešení
Kód:21-14-P31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ
Lektor:Mgr. Světlana Drábová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:10500 Kč
Délka:8 hod.
Termín zahájení:St 28.03.2018   08:00-15:00
Termín ukončení:28.03.2017 
Místo konání:ZŠ Beroun - Závodí, Komenského 249, 266 01 Beroun