VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zvládání agrese žáků ve školním prostředí

Praktický seminář je zaměřen na řešení agresivity u dětí a mládeže a důsledky tohoto jednání pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak vyžaduje i dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování. Seminář se zaměří na základní teorii problematiky včetně nezbytné znalosti terminologie, na možnosti nápravy formou účinných opatření a pravidla při jejich používání i na seznámení s alternativními možnostmi řešení agrese.
Pozornost bude věnována i rozboru konkrétních situací v pedagogické praxi - účastníci se budou zabývat modelovými situacemi a jejich řešením v prostředí školy nebo školského zařízení, vyzkoušejí si metody řešení včetně situací, kdy i učitel může být nevědomým zdrojem agresivity.
Obsah - témata:
- příčiny vzniku agresivity a agrese, vliv dědičnosti, rodinného prostředí i společnosti
- směry agrese, klasifikace agresí
- poruchy chování spojené s agresí a jejich řešení ve škole
- projevy agrese a agresivity ve škole a způsoby jejího řešení
- modelové situace z pedagogické praxe – jejich rozbor a řešení
- příklady dobré praxe
- diskuse
Kód:21-16-H31
Určeno:učitelům ZŠ a MŠ Sázava
Lektor:Mgr. Jiří Sixta
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:14500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akce na zakázku ZŠ a MŠ Sázava, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 20.10.2017   09:00-16:00
Místo konání:ZŠ a MŠ Sázava, nám. Voskoce a Wericha 290