VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (pokračující kurz)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě.
Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.
Kód:21-26-K31
Určeno:pedagogickým pracovníkům SZŠ a VOŠ Kolín
Lektor:M.A. Věra Šmejkalová
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:8100 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Kurz na zakázku pro SZŠ a VOŠ Kolín.
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, tj. od října 2017 do cca února 2019.
Uvedená cena za 1 účastníka.
Termín zahájení:Čt 19.10.2017   15:30-17:00
Termín ukončení:02/2019 
Místo konání:SZŠ a VOŠ, Kolín, Karoliny Světlé 135