VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (kurz ukončen)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě.
Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.
Kód:21-26-S31
Určeno:pedagogickým pracovníkům SZŠ a VOŠ zdravotnické, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Lektor:Mgr. Zdeňka Čupíková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Akce na zakázku SZŠ a VOŠ zdravotnické, Mladá Boleslav, nelze se přihlašovat individuálně.
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, tj. od září 2017 do ledna 2019.
Termín zahájení:Út 19.09.2017   12:15-13:45
Termín ukončení:26.03.2019 
Místo konání:SZŠ a VOŠ zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482