VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (pokračující kurz)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě.
Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.
Kód:21-26-V31
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ Klecany
Lektor:Mgr. Pavel Rynt
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:56700 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro ZŠ a MŠ Klecany, nelze se přihlašovat individuálně.
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, tj. od 2. 9. 2017 do 31. 1. 2019.
Termín zahájení:Po 02.10.2017   13:00-14:30
Termín ukončení:31.01.2019 
Místo konání:ZŠ a MŠ Klecany 375