VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přístupy ke vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a výuka žáků se SVP

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj pedagogických kompetencí, které učitelům umožní reagovat na měnící se podmínky ve vzdělávání, posílí profesní dovednosti učitele pro aplikaci aktivizujících forem vyučování umožňujících individualizaci výuky a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při zavádění společného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.
Vzdělávací program obsahuje dva tematické bloky:
1. Metody a formy práce učitele a možnosti individualizace výuky
Dovednosti a kompetence učitelů, prostřednictvím kterých rozpoznají styly učení žáků, zjistí jejích učební potřeby, a mohou tak přizpůsobit svůj učební styl potřebám třídy i jednotlivců. Tematický blok je zaměřen na rozvoj dovedností učitele pracovat aktivizujícími metodami a formami práce ve výuce. Jedná se o metody problémového charakteru, projektovou výuku, didaktické hry, metody zážitkové pedagogiky. Nedílnou součástí obsahu kurzu je seznámení se skupinovou a kooperativní výukou, párovou výukou, různými formami individualizované práce s žáky. Účastníci získají dovednost formulovat kritéria hodnocení a indikátory výkonu žáků pro předměty své aprobace a pro potřeby individuálního přístupu k žákovi.
Obsah - témata:
- styly učení žáka i učitele - diagnostika vyučovacího stylu učitele a učebního stylu žáka v podmínkách školního prostředí
- základní metody, formy práce a jejich dělení - aplikace jednotlivých základních metod ve výuce, princip a různé způsoby využití
- aktivizující metody a formy práce v současné škole – obecné zásady interaktivní výuky, výhody a nevýhody skupinové práce, možnosti využití v rámci individualizace výuky
- od skupinové práce ke kooperativnímu učení - obecné zásady, základní techniky, role učitele i žáka při kooperativním učení
- hodnocení vzdělávání v současné škole - školní pravidla pro hodnocení a klasifikaci, hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Individualizace výuky – výuka žáků se SVP a žáků nadaných
Možnosti zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a individualizace přístupu k těmto žákům při výuce.
Pozornost bude věnována pedagogické diagnostice, metodice práce s žáky se SVP, specifickým zásadám přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, přípravě a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu.
Obsah - témata:
- problematika speciálních vzdělávacích potřeb
- organizace a možnosti individualizovaného vzdělávání žáků se SVP - podpůrná opatření pro potřeby integrace žáků, pomoc žákům bez indikace zdravotního postižení, SPU a VPCH
- možnosti individualizované práce ve vyučovacích hodinách u žáků se SVP, postup a tvorba individuálních vzdělávacích plánů
- využití disponibilních hodin pro realizaci speciálního vzdělávání
- individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti
- výuka žáků nadaných
Kód:21-33-Z31
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ
Lektor:RNDr. Petr Pokorný, Mgr. Miroslav Jiřička
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:25000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Akce připravena na zakázku ZŠ a ZUŠ Jesenice, K Rybníku 800, nelze se přihlašovat individuálně. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Pá 08.09.2017   08:30-15:30 (1. díl)
Čt 05.10.2017   13:00-16:15 (2. díl)
Pá 06.10.2017   13:00-16:15 (3. díl)
Místo konání:ZŠ a ZUŠ, K Rybníku 800, Jesenice