VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory

Seminář je zaměřen na výuku z hlediska problematiky specifických poruch učení a ADHD. Lektorka předá účastníkům zkušenosti s prací s žáky, kteří se potýkají s obtížemi, které jsou průvodními znaky již diagnostikované SPU, ADHD. Získají také podněty pro vlastní pozorování (může se stát kvalitním podkladem pro plánované vyšetření v PPP) a inspiraci pro tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a Plánu pedagogické podpory (PLPP). Jednotlivá témata budou doložena příklady dobré praxe podpory žáka, prostor bude otevřen i diskusi a výměně zkušeností.
Zvláštní pozornost budeme věnovat spolupráci pedagoga, asistenta pedagoga, poradenských pracovníků školy a rodiny. Dobře nastavená spolupráce jednotlivých profesních pozic by měla vyústit v týmovou spolupráci při poskytování podpory žákům se SVP.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogicko-diagnostické a didaktické dovednosti učitelů v péči o žáky s SPU a ADHD.
Obsah – témata:
- projevy obtíží při osvojování učiva v jednotlivých předmětech z hlediska diagnostikovaného typu poruchy, možnosti řešení těchto projevů, možnosti hodnocení, klasifikace, zjišťování znalostí u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
o dyslexie – jak pomoci při výuce čtení, trénink čtení s porozuměním, práce se žáky s dyslexií na 2. stupni
o dysortografie – jak pomoci při osvojování gramatiky a mluvnických kategorií vysvětlení pojmu dysfázie a jeho dopadu na proces výuky
o dysgrafie – popis projevů dysgrafie a jak je kompenzovat
o dyskalkulie – projevy dyskalkulie v jednotlivých předmětech, náměty pro podpůrná opatření u žáků z dyskalkulií
o ADHD – tipy na práci se žákem s ADHD, motivační systémy
- možnosti hodnocení, klasifikace, zjišťování znalostí u žáků s SPU, ADHD
o praktické tipy na sestavení Plánu pedagogické podpory (PLPP) a Individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
- jak nastavit spolupráci pedagoga a asistenta pedagoga
- možnosti podpory pedagogů při práci se žákem se specifickými vzdělávacími potřebami (spolupráce s rodinou – komunikační systémy, spolupráce s PPP a SPC…)
Kód:21-36-B61
Určeno:učitelům ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G, učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Kristina Konečná
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:15500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku školy. Není možné se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Po 25.03.2019   08:00-15:00
Místo konání:ZŠ Krhanice