VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory

Seminář je zaměřen na praktické řešení podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole, zvláště žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Pedagogové i asistenti pedagoga se naučí pracovat se systémem podpůrných opatření, zaměříme se především na tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu, a to kasuistickou formou. Zvláštní pozornost budeme věnovat spolupráci pedagoga, asistenta pedagoga, poradenských pracovníků školy a rodiny. Dobře nastavená spolupráce jednotlivých profesních pozic by měla vyústit v týmovou spolupráci při poskytování podpory žákům se SVP.
Obsah – témata:
- obtíže při osvojování učiva z hlediska diagnostikovaného typu poruchy učení a jak se tyto obtíže projevují v jednotlivých předmětech
- systém podpůrných opatření pro žáky se SPUCH
- hyperaktivní žák s poruchou pozornosti a možnosti pedagogické intervence
- tvorba PLPP pro žáka s podezřením na SPUCH
- tvorba IVP pro žáka s SPUCH
- personální podpora – asistent pedagoga
- role poradenského pracovníka školy – školské poradenské pracoviště
- role školského poradenského zařízení
- spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga
- spolupráce s rodinou
- vyhodnocovaní efektivity poskytovaných podpůrných opatření
- hodnocení žáka, s důrazem na formativní hodnocení a slovní hodnocení
Kód:21-36-N61
Určeno:učitelům ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G, učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:21500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku školy. Není možné se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Pá 01.03.2019   08:00-15:00
Místo konání:ZŠ Pečky, Jana Švermy 342