VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kancelářské aplikace ve školní praxi – pokročilá tvorba dokumentů

Vzdělávací program určený pokročilým uživatelům. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti a kompetence v oblasti aktivního používání ICT technologií ve výuce. Obsah kurzu je zaměřen na textový editor, tabulkový editor a SW pro přípravu prezentací, tedy nejčastěji využívané součásti tzv. kancelářských aplikací.
Cílem kurzu je prohloubení uživatelských znalostí a dovednosti v oblasti využití jednotlivých programů i v jejich vzájemném propojení. Součástí kurzu jsou i metodické postupy, jak tyto dovedností aktivně samostatně rozvíjet a jak je uplatnit ve výuce.
Obsah – témata:
1. Pokročilé možnosti textového editoru
Komplexní využívání možností konkrétního textového editoru:
- styly a hromadné formátování
- číslování stran a vytvoření obsahu v rozsáhlých dokumentech
- základní orientace v úpravě písemností
- vložení a úpravy složitějších tabulek (funkce, formátování, sloučení polí)
- vytváření seznamů, rejstříků, vkládání hypertextových odkazů a záložek
- hromadná korespondence (hlavní dokument, zdroj dat, sloučení dat s dokumentem)
- propojení textového a tabulkového dokumentu, křížové odkazy
- zabezpečení dokumentu, exporty
- zrychlování práce – nejčastější klávesové povely
- pravidla pro psaní citací, seznam použitých informačních zdrojů
- kontrola pravopisu, přidání výrazu do slovníku, synonyma, nastavení jazyka, dělení slov
- sledování změn, revize
- práce s makry v textovém editoru
- otevírání a ukládání dokumentů v různých formátech
- základní orientace v předtiskové přípravě a publikování
Přehled alternativních možností:
- online editory – Microsoft Office 365 a Web Apps, Google Docs, Google Aplikace
- open software editory
Doplňující přehled informací:
- sdílení dokumentů, spolupráce ve školní praxi
- rozdíly mezi verzemi, vývojové tendence
- nápověda, informační zdroje online
- výukové a metodické materiály k tématu – doporučení, zhodnocení
2. Pokročilé možnosti tabulkového editoru
Komplexní využívání možností konkrétního tabulkového editoru:
- formáty buněk, adresace, kopírování formátu, vkládání a kopírování vzorců
- rychlé úpravy celých tabulek, styly
- propojení listů, souborů
- dostupné funkce a příklady jejich využití
- tvorba tabulek a grafů s využitím pokročilých funkcí
- tisk dokumentů (úpravy před tiskem, nastavení oblasti tisku, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky)
- další možnosti (kontingenční tabulky, databázové operace, řazení záznamů, filtry, souhrny, přehledy, seskupení)
- podmíněné výpočty, makropříkazy
- spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi (textový editor, prezentační programy)
- vkládání objektů
- typové motivační příklady a náměty pro využití ve výuce
- sdílení dokumentů, spolupráce ve školní praxi
Přehled alternativních možností:
- online služby pro práci s tabulkami (Office365, GSFE)
- open software editory
Doplňující přehled informací:
- rozdíly mezi verzemi, vývojové tendence
- nápověda, informační zdroje online
- výukové materiály k tématu – doporučení, zhodnocení
3. Tvorba pokročilých prezentací
Komplexní využívání možností konkrétního prezentačního programu:
- typografické zásady, ergonomie, estetické cítění odlišnosti zobrazení projektorem a na monitoru
- vytvoření prezentace pomocí šablony, rychlé úpravy, tiskové výstupy
- propojení se zdroji informací / tabulky, grafy
- interaktivní prvky, vkládání hypertextových odkazů
- vkládání zvuků, videoklipů a dalších prvků
- využití dynamických objektů, propojení prezentací s dalšími programy
- přechody snímků, časování, efekty, animace, poznámky
- tiskové výstupy, podklady, snímky, úpravy před tiskem
Úspěšná prezentace:
- využití prezentací ve výuce jednotlivých předmětů
- nové směry v tvorbě prezentací, zásady úspěšné prezentace, verbální a neverbální komunikace
- příklady zajímavých prezentací, ukázky méně zdařilé s komentářem
- specifika prezentace s použitím interaktivní tabule nebo dotykových zařízení
Doplňující přehled informací:
- alternativní a online prezentační programy (OO Impress, Google Prezentace, Prezi, SlideShare apod.)
- zdroje a vyhledávání obrázků, fotografií, animací, zdroje videí
- licenční možnosti, publikování, autorské právo
- nápověda, informační zdroje online
- rozdíly mezi verzemi, vývojové tendence
- výukové a metodické materiály k tématu – doporučení, zhodnocení
- dotazy, diskuze, závěr
Kód:21-42-P31
Určeno:pedagogickým pracovníkům VOŠ a SOŠ Březnice
Lektor:Ing. Libuše Tošovská
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal
Cena:27200 Kč
Délka:24 hod.
Poznámka:smluvní cena, zakázka pro ped. sbor školy
Termín zahájení:St 01.11.2017   13:30
Termín ukončení:10.01.2018 
Místo konání:VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340