VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / A1 – A2 (kurz ukončen)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1 – A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 110 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým dialogům, rozeznat téma diskuse, pokud se mluví pomalu, rozumět hlavním informacím v krátkých hlášeních a sděleních, rozumět informacím v krátkých nahrávkách z každodenního života, rozeznat téma komentáře v TV zprávách.
Čtení: pochopit informace z článků, které obsahují čísla, obrázky a nadpisy, porozumět jednoduchému dopisu, najít informace v letáku, rozumět jednoduchým návodům, rozumět vyprávění z každodenního života.
Ústní projev: domluvit se na poště, v bance, v obchodě, umět si koupit jízdenku, požádat o informace, umět se zeptat na cestu popř. vysvětlit cestu s pomocí mapy, umět se omluvit, pozvat někoho, reagovat na obojí, zeptat se na záliby, domluvit si setkání. Umět popsat sebe, rodinu, kde bydlím, své zaměstnání, popsat aktivity v minulosti. Umět někoho oslovit, dát najevo kdy rozumím.
Písemný projev: umět napsat jednoduché vzkazy, popsat události, aspekty svého života, vyplnit formulář, umět napsat krátký dopis, používat souřadná souvětí a vyjadřovat časovou posloupnost (nejprve, potom).
Kód:21-48-S31
Určeno:pedagogickým pracovníkům SZŠ a VOŠ zdravotnické, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Lektor:Dr. Alžběta Janečková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:110 hod.
Poznámka:Akce na zakázku SZŠ a VOŠ zdravotnické, Mladá Boleslav, nelze se přihlašovat individuálně.
Kurz bude probíhat ve 4 semestrech, tj. od září 2017 do června 2019.
Termín zahájení:Čt 05.10.2017   12:15-13:45
Termín ukončení:11.04.2019 
Místo konání:SZŠ a VOŠ zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482