VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / B1 – B2 (kurz ukončen)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1 – B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 140 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: porozumět spisovnému projevu, přednášce v rámci známého oboru, rozumět rozhlasovým projevům ve spisovném jazyce, TV hrám a filmům, pokud se užívá spisovného jazyka, rozumět odborným diskusím v rámci známého oboru.
Čtení: umět rychle pochopit význam a obsah článku na známé téma, rozumět textům o aktuálních otázkách, podrobně rozumět textům ze svého oboru, umět najít v příručce potřebné informace.
Ústní projev: umět podrobně ústně informovat o zajímavých tématech, umět ústně shrnout obsah diskuse, rozumět ději divadelní hry a umět ji převyprávět, umět vysvětlit své stanovisko, klady a zápory. Umět formulovat příčiny. Mít plynulý projev, dostatečnou slovní zásobu v rámci běžných témat. Umět komunikovat s menšími chybami, pokud vedou k nedorozumění, umět je opravit.
Písemný projev: umět napsat zprávu, referát, shrnutí článků na běžné téma, umět písemně argumentovat, vysvětlit problém, umět napsat podrobný text o událostech a zážitcích, krátkou recenzi. V osobních dopisech vyjadřovat pocity, formulovat, co je nejdůležitější.
Kód:21-49-S31
Určeno:pedagogickým pracovníkům SZŠ a VOŠ zdravotnické, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Lektor:Mgr. Jiřina Babáková
Organizační garant:Pavla Langrová, Petra Tomášová, DiS.
Cena:0 Kč
Délka:140 hod.
Poznámka:Akce na zakázku SZŠ a VOŠ zdravotnické, Mladá Boleslav, nelze se přihlašovat individuálně.
Kurz bude probíhat ve 4 semestrech, tj. od září 2017 do června 2019.
Termín zahájení:St 20.09.2017   12:15-13:45
Termín ukončení:29.04.2019 
Místo konání:SZŠ a VOŠ zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482