VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace

Praktický seminář se zaměří na různé formy a metody hodnocení žáků a jejich pozitivní dopad na práci žáků a především na jejich motivaci.
Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogů v používání různých forem hodnocení s důrazem na vytváření funkčního slovního hodnocení. Seznámí se se současnými pedagogickými teoriemi hodnocení a klasifikace žáků. V praktickém workshopu si vyzkouší tvorbu vlastního slovního hodnocení.
Obsah – témata:
Reflexe současné situace ve školách
- jaký smysl má hodnocení
- co žáky při hodnocení motivuje/demotivuje
- jak hodnotit, abychom dosáhli vysoké míry objektivity a pozitivně žáky motivovali
Aktuální právní rámec a formy hodnocení
- pozitiva a rizika jednotlivých forem a metod hodnocení žáka (heteronomní, autonomní, formativní, normativní, sumativní, kvalitativní, kvantitativní, …)
- tvorba školních pravidel a kritérií hodnocení jako týmová spolupráce učitelů a žáků
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- hodnocení není srovnávání
- hodnocení žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření
Hodnocení a sebehodnocení
- jak využívat sebehodnocení ke zvyšování objektivity a pozitivní motivace
- žákovská portfolia jako způsob hodnocení průběhu vzdělávání
Workshop
- ukázka různých metod ve výuce a vyvození způsobu jejich hodnocení
- slovní hodnocení a jeho pravidla
- práce s texty různých slovních hodnocení
- jak napsat slovní hodnocení
Kód:21-50-B61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:27500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Seminář na zakázku školy. Není možné se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Pá 03.05.2019   08:00-15:00
Místo konání:ZŠ Benešov, Dukelská 1818