VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B1 – B1/B2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: porozumět spisovnému projevu, přednášce v rámci známého oboru, rozumět rozhlasovým projevům ve spisovném jazyce, TV hrám a filmům, pokud se užívá spisovného jazyka, rozumět odborným diskusím v rámci známého oboru.
Čtení: umět rychle pochopit význam a obsah článku na známé téma, rozumět textům o aktuálních otázkách, podrobně rozumět textům ze svého oboru, umět najít v příručce potřebné informace.
Ústní projev: umět podrobně ústně informovat o zajímavých tématech, umět ústně shrnout obsah diskuse, rozumět ději divadelní hry a umět ji převyprávět, umět vysvětlit své stanovisko, klady a zápory, umět formulovat příčiny, mít plynulý projev, dostatečnou slovní zásobu v rámci běžných témat, umět komunikovat s menšími chybami, pokud vedou k nedorozumění, umět je opravit.
Písemný projev: umět napsat zprávu, referát, shrnutí článků na běžné téma, umět písemně argumentovat, vysvětlit problém, umět napsat podrobný text o událostech a zážitcích, krátkou recenzi, v osobních dopisech vyjadřovat pocity, formulovat, co je nejdůležitější.
Kód:21-52-H31
Určeno:pedagogickým pracovníkům VOŠ, SPŠ a JŠ Kurná Hora
Lektor:Mgr. Alena Literová
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:56700 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro VOŠ, SPŠ a JŠ Kurná Hora, nelze se přihlašovat individuálně.
Kurz bude probíhat ve 2-3 semestrech, tj. od 10/2017 do cca 12/2018.
Termín konání:St 11.10.2017   14:00-15:30
Termín ukončení:12/2018 
Místo konání:VOŠ, SPŠ a JŠ, Masarykova 197, Kurná Hora