VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Seminář je zaměřen na praktické řešení podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci se naučí pracovat se systémem podpůrných opatření, zaměří se především na vytváření plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP), jejichž tvorbu si procvičí na konkrétních kazuistikách. Dále se seznámí s nejčastějšími diagnostickými příčinami speciálních vzdělávacích potřeb, se specifiky při komunikaci a vzdělávání žáků s těmito potřebami. Poslední část programu se soustředí na konkrétní postupy při aplikaci podpůrných opatření i procesy průběžného vyhodnocování účinnosti a efektivity poskytované podpory, a to jak na modelových příkladech, tak na konkrétních případech ze škol – možnost využít i příklady ze zúčastněné školy.
Zdůrazněna bude potřeba týmové práce celého pedagogického sboru jako předpokladu úspěšnosti společného vzdělávání.

Obsah – témata:
Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a konkrétní kazuistika z praxe
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení a konkrétní kazuistika z praxe
Specifika vybraných skupin žáků se SVP
- žák se specifickými poruchami učení a možnosti jeho podpory
- hyperaktivní žák s poruchami pozornosti a možnosti jeho podpory
- žák s poruchou autistického spektra (PAS) a možnosti jeho podpory
- žák s psychickým onemocněním a možnosti jeho podpory
- komunikace se žákem se SVP, komunikace s rodinou žáka se SVP
Praktický nácvik – aplikace podpůrných opatření
- modelové příklady
- návrhy a postupy řešení
- supervize konkrétních případů žáků se SVP dané školy
- týmová spolupráce při průběžném vyhodnocování efektivity poskytnutých podpůrných opatření příklady dobré praxe
Kód:21-53-Z31
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Vítězslava Hálka, 0dolena Voda
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:18000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro pedagogický sbor ZŠ Vítězslava Hálka, 0dolena Voda, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 20.10.2017   10:00-17:30
Místo konání:SPORT hotel Hostivice – Břve, Hájecká 1866