VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Otevřená komunikace a řešení konfliktů v třídních kolektivech

Workshop je zaměřen na budování a posilování otevřené a nenásilné komunikace, vytváření a upevňování pozitivních a zdravých skupinových procesů i dvoustranných vztahů mezi žáky a žákem a učitelem. Tyto vztahy se formují od samého počátku (nové kolektivy) a procházejí neustálým procesem změn. Třídní kolektiv se vyvíjí a tím se mění jeho skupinová dynamika a roste jeho vyspělost, která souvisí i s postupným zráním žáků. Zrání probíhá jak spontánně, přirozeným dospíváním žáků, tak může být podpořeno vhodným vedením ze strany pedagoga. Nezastupitelnou roli ve skupinových procesech hraje působení třídního učitele, ale i dalších pedagogů, kteří během výuky i v mimoškolních činnostech mohou posilovat klíčové kompetence žáků – schopnost komunikovat, přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, tolerovat jinakost, řešit konstruktivně konflikty, rozvíjet svou empatii a schopnost naslouchat, reagovat a poskytovat zpětnou vazbu.
Seminář nabízí také techniky na odbourání nadměrného stresu při výuce, který se pak může stávat jedním ze zdrojů konfliktu. Účastníci se dozvědí, jak pracovat se sociálně vyloučenými a handicapovanými žáky, popřípadě, jak takovému vyloučení předcházet nebo je alespoň omezit. Pamatuje i na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. Seminář se dotýká též tématu manipulace, učí, jak ji rozpoznat a jak se manipulaci bránit.
K jednotlivým dílčím tématům semináře budou přiřazovány aktivity - cvičení a hry, které si účastníci sami prakticky vyzkouší. Všechna cvičení a hry a jejich vzájemné propojení a logické uspořádání vedou k posilování uvědomění vlastních komunikačních předností a zlepšují schopnost sebeprezentace, schopnost vést dialog a diskutovat, ale i pracovat v týmu, aniž bychom ostatními manipulovali nebo se s nimi dostávali do nekonstruktivních konfliktů.
Obsah - témata:
- role pedagoga při rozvoji některých klíčových kompetencí žáků – především komunikačních a sociálních
- zásady otevřené a nenásilné komunikace
- vliv prostředí na způsob komunikace
- budování a posilování partnerského vztahu mezi učitelem a žákem
- porozumění konfliktu
- druhy konfliktů a způsoby řešení
- přijímání a poskytování zpětné vazby
- ozdravění vztahů v důsledku oslabování kompetice, posilování kooperace
- práce se stresem, antistresové techniky
- rozeznávání projevů manipulace a tipy, jak se jim bránit
Kód:21-58-A61
Určeno:pedagogickému sboru SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250
Lektor:PhDr. Jitka Gabašová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:15500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Akce na zakázku pro SŠ obchodní, Praha 2, Belgická 250, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Po 24.06.2019   08:00-15:00
Místo konání:Praha, SŠ obchodní, Belgická 250, Praha 2