VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vlastní osobnosti a pedagogické činnosti v mateřské škole. Jeden z bloků kurzu bude věnován prevenci stresu a syndromu vyhoření pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání.
Obsah – témata:
I. blok – Kreativní pracovní dílna
Tvořivá dílna jako východisko kurzu osobnostně sociálního rozvoje je vedena zážitkovou formou a je zaměřena na nácvik kreativních pracovních a výtvarných aktivit, které umožňují podporovat spolupráci a rozvíjet komunikační schopnosti, ve svém průběhu vytvářejí situace, v nichž je třeba řešit problém, a v rámci závěrečné reflexe vytvářejí prostor pro prezentaci vlastních postupů a výsledků práce.
II. blok – Osobnostně sociální rozvoj pedagogického pracovníka v současném předškolním vzdělávání
Aktuální otázky řízení mateřské školy:
- práce s kolektivem dětí v podmínkách společného vzdělávání, příprava dětského kolektivu na novou situaci, práce s klimatem ve třídě, podpora pozitivních vztahů
- motivace pedagogů pro spolupráci
- niterný leadership- rozvoj vlastní osobnosti, osobnostně zralý pedagog dokáže vychovávat děti v duchu osobnostní a sociální výchovy
- spolupráce škola – rodič - učitel
- metodické vedení učitelek MŠ k implementaci metod a forem práce osobnostní a sociální výchovy s ohledem na složení a věk cílové skupiny dětí v MŠ
- podpora pedagogického procesu z pohledu vývojových fází dítěte
- osobnost – jedinec – sebepojetí, osvojování hodnot, sebepoznání, sebereflexe
- potřeby dětí z hlediska osobnostního rozvoje dítěte – uspokojování těchto potřeb pedagogem: potřeba místa, bezpečí, podnětů, péče, podpory a opory
- význam hry a vytváření intenzívní sociální vazby
- sebepojetí jedince – tři základní aspekty – kognitivní, emocionální, konativní (motivační)
III. blok - Stres a syndrom vyhoření v práci pedagogického pracovníka předškolního vzdělávání
- podstata stresu, frustrace, deprivace pedagogického pracovníka
- stres – příčiny, typické reakce a důsledky ve školním prostředí
- druhy stresu z hlediska profesní pedagogické zátěže
- význam nevědomých obranných mechanismů na vzniku stresu – vědomý náhled jako nástroj prevence v pedagogické praxi
- specifické stresové faktory práce na pozici vedoucího pedagogického pracovníka v mateřské škole a syndrom vyhoření – hledání zdrojů a možnost jejich eliminace
- zvládání stresu – změny na straně prostředí a změny na straně zdrojů sil a možností obrany, - vnější a vnitřní rezervy, hledání možnosti změny, pomoc z vnějšku
nástroje ke zvládání stresu v pedagogické praxi – sebepoznání, relaxace, cvičení, asertivní dovednosti
Kód:21-67-H51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ Kutná Hora
Lektor:Mgr. Alena Vlková
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:98750 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Akce je plánována jako výjezdní seminář na zakázku pro mateřské školy Kutná Hora. Nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:So 04.05.2019   09:00-19:00 (1. díl)
Ne 05.05.2019   09:00-13:00 (2. díl)
Místo konání:Hotel Jezerka, Seč- Ústupky 278